Thomas Ackermann (Wismut GmbH)

Fotos von Thomas Ackermann (Wismut GmbH)